Danskerne kan forvente sig voldsomme stigninger i grundskatten

PrintPrint
Læs her om konsekvenserne

De seneste seks års stigning i grundskatten, er ikke enden for pinslen af boligejerne. Fremtiden vil byde på stigninger i 89 ud af 98 kommuner, viser beregninger fra Nordea bank.

Regningen kan blive stor for visse boligejere. Der blev i 2001 indført en øvre grænse for hvor meget grundskatten må stige. Denne grænse ligger på maksimalt 7% om året. I de seneste de år er grundskatten steget i gennemsnit 5,8 %, imens huspriserne er steget meget mere.

Grundskatten er dermed, relativt set, lavere end den burde være i forhold til boligpriserne. Dette efterslæb er også den direkte årsag til at grundskatten vil stige i de kommende år.

Markante stigninger i de større byområder

De kommuner hvor grundskatten vil stige mest, er hovedsageligt omkring hovedstaden og i landets andre store byer. I en kommune som Frederiksberg kan disse stigninger, hvis man går ud fra at boligpriserne holdes nogenlunde konstante, betyde at den nuværende grundskat på gennemsnitligt 42.470 kr. årligt, om 15 år vil ligge på 100.540 kr. årligt.

Altså en stigning på 58.070 kr..

En stigning i ejendomsværdier vil betyde en størrere regning på sigt, og et fald vil modsvarende betyde et fald i grundskatten. 

Pensionister kan klare frisag

Pensionister i hårdt ramte kommuner vil med stor sandsynlighed kunne styre udenom stigningerne, idet de har mulighed for at låse deres ejendomsskatter.

 

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk