Det bliver ikke lettere at være en lille virksomhed i 2013

PrintPrint
Læs om den netop offentliggjorte redegørelse om kreditmuligheder i Danmark

Næste år bliver det både dyrere og sværere for de små virksomheder at låne penge. Det er den tendens, som tegner sig i Erhvervs- og Vækstministeriets halvårlige redegørelse om kreditmulighederne i Danmark.

Den lovede kredit-pakke fra regeringen kan måske bløde situationen lidt op, men den løser ikke problemet. Derfor bør politikerne holde et vågent øje med situationen hos de mindre danske virksomheder, vurderer FSR – danske revisorer.

Generelt har bankerne i andet halvår af 2012 strammet svagt på deres risiko-bedømmelse og risikovillighed, viser redegørelsen, der samtidig påpeger, at de øgede kapitalkrav de kommende år, kan gøre det nødvendigt for bankerne at flytte deres udlån mod en lavere kreditrisiko.

”Kort sagt bliver det sværere at låne penge, og det bliver endnu sværere for de mindre virksomheder, fordi de ses som mere risikofyldte, hvilket samtidigt gør det dyrere for virksomhederne at låne penge, hvis de rent faktisk får lov at låne,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.  

Dyrere lån til de små virksomheder

De mindre virksomheder kan nemlig samtidig se til, mens rentespændet mellem store og små lån i Danmark er vokset mere, end det er tilfældet i de øvrige euro-lande. Aktuelt er rentespændet i Danmark det højeste i EU. ”Det peger på, at det er blevet relativt dyrere for danske SMV’er at finansiere sig i kreditinstitutterne,” står der i redegørelsen.

”Virksomhederne bør indstille sig på, at den udvikling fortsætter i 2013. Der stilles fortsat flere krav til bankernes polstring og indtjening. Derfor vil bankerne også søge at sikre deres udlån bedre. Det vil på trods af rekordlave renter resultere i højere priser til de mindre virksomheder, hvis de ikke får et direkte nej i banken,” siger Tom Vile Jensen.

Kreditpakken hjælper, men pengene er få

Regeringen har med en bred aftale om en kreditpakke forsøgt at styrke de mindre virksomheders muligheder for at få et lån. Men af de samlede 12 milliarder, som ligger i pakken, er kun 420 millioner øremærket kautioner til lån under 2 millioner kroner.

”Kreditpakken styrker overordnet virksomhedernes finansieringsmuligheder og vil gøre en positiv forskel. Samlet set er det dog ikke mange af kreditpakke-kronerne, som ser ud til at komme de helt små virksomheder til gode. Derfor bør man politisk holde et vågent øje med de 420 millioner, der er øremærket til mindre lån. De skal ifølge aftalen dække perioden 2013 – 2015, men erfaringerne viser, at virksomhederne efterspørger dette, så pengene kan hurtigt blive brugt,” siger Tom Vile Jensen.

Lån flyttes til mursten

At de små virksomheder står med en finansieringsudfordring i 2013, ses også i udviklingen i realkreditten. Mens det samlede bankudlån til virksomhederne i 2012 er faldet, er der betydelige stigninger i udlånet fra realkreditinstitutterne til virksomhederne, viser redegørelsen fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

”Sikkerhed og mere sikkerhed. Det er nøgleordene for bankerne. Derfor ser vi også, at udlånene i stigende grad flytter til realkredit med sikkerhed i mursten. Men har man ikke ejendom at stille som sikkerhed, må man berede sig på, at det bliver en udfordring at få finansiering i 2013. Igen er det de små virksomheder, som i langt højere grad skal indstille sig på en ny hverdag, da de naturligt har mindre at stille som sikkerhed,” siger Tom Vile Jensen.

Læs mere på www.fsr.dk .

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk