Dette betyder den nye reform

PrintPrint
Vi har listet de ændringer du skal være opmærksom på
 • Kapitalpensioner: Afskaffelse af fradrag for indbetalinger på kapitalpensioner fra og med 2013. I stedet indføres ny pensionsordning uden skattefradrag men med lavere beskatning. Vælg evt. i stedet indskud på ratepension med fradrag i topskatten.
   
 • Aftrapning af børneydelse: Nedtrapning sker fra 2014 og får betydning for husstande med indkomster over tkr. 700 efter arbejdsmarkedsbidrag. Det er afgørende, om lønindkomsten ligger på 1 eller 2 personer.
   
 • Øget firmabilbeskatning: Miljøbeskatning - øges med 50% svarende til tkr. 1 årligt
   
 • "Decemberfinten" afskaffes - i stedet indføres en tidsgrænse på 36 mdr. hvor nedskrivning fra 100% til 75% sker. Merskat ca. tkr. 10 i år 4. Har virkning for biler anskaffet i december 2010!
   
 • Beskatning af aktionærlån: Lån optaget fra og med 14. august 2012 og senere betragtes som udbytte/løn. (ulovlige) Lån optaget før denne dato behandles fortsat som gæld.
   
 • Mindre fradrag rejseudgifter: Loftet for rejseudgifter nedsættes fra tkr. 50 til tkr. 25 med virkning fra 2013.
   
 • Hårdere beskatning af udlændinge: Udlændinge skal som hovedregel betale fuld skat til Danmark fra september 2012.
   
 • Danskere på job i udlandet: Ligningslovens §33 A afskaffes - får væsentlig betydning for visse faggrupper.
   
 • Regulering af afgifter: Øgede afgifter på øl, vin, sodavand, chokolade og is.
   
 • Vægtafgift og grøn ejerafgift på biler forhøjes.
   
 • Vandafgift forhøjes.
   
 • Beskatning af dieselbiler øges via særlig udligningsafgift. Årlig merafgift ca. tkr. 3.
   
 • Forhøjelse af topskattegrænsen: Hæves løbende fra nuv. ca. tkr. 390 til tkr. 467 i 2022.
   
 • Nyt beskæftigelsesfradrag: Hæves fra nuv. ca. tkr. 14 til ca. tkr. 34 med virkning fra og med 2012.
   
 • For enlige forsørgere indføres ekstra fradrag på tkr. 20 årligt.
   
 • Ligningsmæssige fradrag: Skatteværdien aftrappes frem til 2022 fra nuv. 32,7% til 25,7%.
   

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk