Dom over næringsdrivende

PrintPrint
Skatteyder dømt til at være næringsdrivende med fast ejendom.

Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke var faguddannet inden for byggefagene, måtte anses for næringsdrivende med fast ejendom, i det væsentligste på baggrund af skatteyderens egne tidligere tilkendegivelser om næringsspørgsmålet qua selvangivelse af næringsavancer og ved at resolvere ved skattemyndighedernes tidligere trufne afgørelser om næringsbeskatning. En række konkrete ejendomme var omfattet af næringsformodningen.

Skatteyderen havde i en periode fra 1953 - 1966 købt 37 ejendomme og solgt 25. Ejendomsværdien for den samlede beholdning var fra 1. januar 1950 til 1.
januar 1969 steget fra kr. 380.000 til kr. 33 mio.

Der henvises til UFR 1973.485 for yderligere detaljer.

Foto: Vargklo

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk