Har du overvejet at melde dig ud af folkekirken?

PrintPrint
Vi forklarer hvad det indebærer at melde sig ud af folkekirken.

Kniber det at få økonomien til at hænge sammen, kan du uden at frasige dig din tro lade folkekirken give dig en hjælpende hånd. Vi opfordrer selvfølgelig ingen til at melde sig ud af folkekirken, da det er en privat tros-sag. Som revisorer ønsker vi blot at gøre opmærksom på, at du har mulighed for at gøre det, og at du derved kan nedbringe din årlige skattebetaling.

Den typiske skattebesparelse ved at udmelde sig af folkekirken ligger på mellem kr. 2.000 og kr. 4.000 pr. person, hvis indkomsten ligger mellem kr. 200.000 og kr. 400.000. For at betale f.eks. kr. 3.000 i kirkeskat skal du tjene mellem ca. kr. 5.000 og kr. 6.000 om året afhængig af kommune og indkomst.

Har du ingen akut behov for skattebesparelsen, kan du med fordel oprette en kapitalpension eller en ratepension, begge med skattefradrag. Du kan også give de kr. 5 - 6.000 til godkendte humanitære og godgørende formål og trække beløbet fra på skatteskemaet. Dette vil være omkostningsneutral for dig, og du vil måske tilmed bidrage til et formål, som du synes er mere vigtig for dig.

Familieadvokaterne har beregnet, at en person i en gennemsnitskommune med en årlig indkomst på kr. 360.000 som følge af fradragsretten kan indskyde kr. 5.850 på en kapitalpension årligt - uden det kan mærkes på det hidtidige rådighedsbeløb efter skat! Familieadvokaterne har beregnet, at du ved pensionering f.eks. efter 25 års indskud efter skat vil stå med kr. 148.000 i hånden fra din kapitalpension. Beregningen er optimistisk med en kalkuleret rente på 5% p.a. Men der er ingen tvivl om, at du undervejs og måske dine arvinger i sidste ende vil have et usædvanligt stort beløb i overskud efter skat. Ekstraudgiften ved en begravelse varierer fra kirke til kirke - fra kommune til kommune -, men der vil typisk være et "overskud" efter ca. 2 - 4 år afhængig af din indkomst.

Melder du dig ud af folkekirken, vil du fra udmeldelsesdagen slippe for at skulle betale kirkeskat for hele det aktuelle indkomstår. Dette vil medføre en besparelse på mellem 0,44% og 1,50% af din skattepligtige indkomst, alt afhængig af hvilken kommune du bor i.

Hvilke rettigheder mister jeg?
Hvis du udmelder dig af folkekirken mister du retten til at få en præst til at medvirke ved dit bryllup eller din begravelse. Du har fortsat ret til fuldt ud at deltage i alle gudstjenester og du har ret til at blive begravet på en kirkegård. Prisen for at blive begravet er i flere tilfælde højere for ikke-medlemmer.

Hvis du går i giftetanker, ikke er medlem af folkekirken, men som nogle andre ønsker et kirkebryllup, vil du ikke få ekstra omkostninger, hvis din tilkomne er medlem af folekirken. Det er naturligvis også omkostningsfrit i folkekirken, hvis du ikke har skattepligtig indkomst, og dermed selvfølgeligt ikke skal betale kirkeskat. I kan naturligvis altid få den skattefrie og enkle bryllup på kommunekontoret, hvor den juridiske og egentlige indgåelse af ægteskabet foregår. Dette foregår ikke i folkekirken, som alene har fået autorisation til at forrette og indberette den juridiske aftale mellem din tilkomne og dig. Så alt efter indkomst og indstilling til hvordan et bryllup skal foregå, så kan prisen for et kirkebryllup være ret så omkostningstung rent skattemæssigt. Dette er naturligvis altid en irrationel og individuel overvejelse for de enkelte brudepar. Men grundlæggende er alle udgifter til bryllup og begravelse omkostninger efter skat. Dette betyder, at der skal tjenes en hel del mere, end det selve udgiften lyder på.

Kan jeg melde mig ind igen?
Ja, hvis du vil melde dig ind i folkekirken igen skal du blot bede din lokale præst eller en anden præst du har tillid til om det. Du vil så igen skulle betale kirkeskat, men kun fra det tidspunkt hvor du igen er blevet medlem.

Hvis du f.eks. får en livstruende sygdom og kan forudse afslutningen, vil det være en ide at søge optagelse i folkekirken igen. Herved har du sparet optimalt undervejs, (f.eks. til en sygeforsikring), og til gengæld fået den egentlige medlemsfordel til sidst.
Vi hjælper naturligvis gerne med oplysninger omkring din kirkeskat og konsekvenserne ved en udmeldelse. Du kan også hente værdifuld og informativ oplysninger på nettet. Vi kan her henvise til følgende, men de er ikke udfyldende:

http://www.familieadvokaten.dk/emner/673.html
https://www.ingenkirkeskat.dk/index.html
http://www.km.dk/borgerportal/medlem/udmeldelse.html
 

foto: aalborgstiftidende

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk