Husk skærpelsen af fri bil-beskatning i 2013

PrintPrint
Har du fri bil indregistreret i årene 2010-2012? Så er dette en artikel du muligvis gerne vil læse.

 Har man som medarbejder fået stillet en fri bil til rådighed af arbejdsgiveren inden for de seneste år, risikerer man en ekstra skattebetaling, da beskatningen af fri bil bliver strammet fra 2013 og frem. Det skyldes en ændring af reglerne for, hvornår beskatningsgrundlaget for fri bil falder fra 100% til 75%.

Frem til 2013 blev beskatningsgrundlaget for fri bil nedsat fra 100% af bilens værdi til 75% af værdien efter tre kalenderår.

”Så hvis en bil var anskaffet i december 2009 talte hele 2009 med i ”3-års-reglen”, og beskatningsgrundlaget kunne fra januar 2012 nedsættes til 75% af bilens nyvognspris. Altså efter en ejertidsperiode på 25 måneder,” forklarer skattepolitisk konsulent hos FSR – danske revisorer, Peter Nielsen.

Bilister, som har fået fri bil i 2010, får dog ikke samme behandling, da det som et led i skattereformen i 2012 blev vedtaget, at bilen skal været ejet i 36 reelle måneder, før beskatningsgrundlaget sættes ned til 75% af bilens nyvognspris.

De nye regler træder i kraft fra og med indkomståret 2013, og lidt utraditionelt vil de nye regler også omfatte allerede indregistrerede biler.

Læs mere på www.fsr.dk.

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk