Ny lov om sygefravær

PrintPrint
Der er dagligt 150.000 sygemeldte på arbejdsmarkedet. Det koster 37 milliarder om året.
Den nye lov skal forsøge at nedbringe antallet af sygedage, især på de længerevarende sygeforløb. Det giver flere bivirkninger, når en medarbejder går langtidssygemeldt. Foruden at miste fællesskabet med kollegaerne, går de fleste også ned i løn, hvilket kan få alvorlige økonomiske konsekvenser. På modsatte side mister arbejdsgiveren kompetencer, og skal måske ligefrem bruge tid på ansættelse og oplæring af ny medarbejder.
 
En tidlig indsats skal forsøge at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen, og nedsætte sygdomsforløbet. Der skal efter senest 4 ugers sygefravær fastsættes en samtale, hvor der aftales tidspunkt og mulighed for, at den sygemeldte kan vende tilbage på jobbet.
 
Kommunerne får også en finger med i spillet. Skulle en medarbejder være sygemeldt i over 8 uger, skal kommunen tage fat i arbejdspladsen, og diskutere muligheden for at få medarbejderen tilbage i jobbet enten helt eller delvist.
 
En ny lægeerklæring bliver indført, kaldet mulighedserklæring, der skal afdække medarbejderen muligheder for at vende tilbage på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren kan forlange mulighedserklæringen ved et længere sygeforløb, men også ved mange kortere sygeforløb. Mulighedserklæringen skal betales af arbejdsgiver, som også skal være til stede ved udarbejdelse af denne. Hvis medarbejderen uden grund ikke deltager i udarbejdelsen, frafalder retten til sygedagpenge.
 
Lægeerklæringen, som vi kender den i dag, vil fortsat køre videre som en ekstra mulighed.

Se evt. pjecerne Sygefraværssamtaler og Nedbringelse af sygefravær

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk