Nyt indgreb i virksomhedsordningen fremsat

PrintPrint
Ændring i virksomhedsordningen kan træde i kraft fra og med d. 11. Juni

Kære Læser,

Skatteministeren har den fremsat forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, L200, således at selvstændige, der anvender virksomhedsordningen - som kan anvendes af selvstændige, der driver virksomhed i personlig regi -, ikke kan udnytte ordningen i strid med den oprindelige hensigt.

Lovforslaget skal have virkning allerede fra og med lovforslagets fremsættelse, dvs. fra og med den 11.juni 2014, bl.a. af hensyn til indgrebets effektivitet. Lovforslaget forventes vedtaget i indeværende folketingsår, hvilket vil sige i sensommeren 2014.

Det kan slutteligt bemærkes, at der ikke med lovændringen ændres på virksomhedsskatteordningens grundlæggende struktur og indhold.

 

Lovforslaget er samtidigt sendt i høring hos bl.a. FSR-danske revisorer, hvor Skatteudvalget behandler forslaget. Der er høringsfrist d. 9. juli 2014.

 Læs mere om det muligt forestående indgreb via følgende link: www.fsr.dk

Med venlig hilsen,

Revisionsfirmaet Bruun & Dalgaard

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk