Sådan fungerer gældsanering

PrintPrint
En gældsanering kan ansøges, hvis du ikke er i stand til at opfylde dine gældsforpligtelser.
For at kunne få gældssanering er det en forudsætning, at denne vil kunne betyde varig forbedring af dine økonomiske forhold.
 
Når man får en gældsanering, bliver beløbet, man skylder væk, sat ned til et realistisk beløb, som den gældsramte person kan betale. Det er en samlet ordning fra alle de kreditorer, man skylder penge. Man kan ikke gældsaneres for gæld i f.eks. hus eller anden fast ejendom.
 
Får man en gældsanering, er det skifteretten, der afgør hvilket beløb gælden nedsættes til. Dette beløb skal man typisk kunne betale tilbage over 5 år, hvis ikke skifteretten helt bortsanerer gælden. Dette sker, hvis det anses for umuligt for skyldneren at betale noget som helst tilbage.
 
Gældssanering kan ansøges ved at udfylde en blanket, som herefter sende til skifteretten i den retskreds, hvor du bor. Du skal sammen med gældsaneringen også indsende følgende dokumentation:
  • Årsopgørelse for de seneste 3 år
  • Forskudsregistrering for de seneste 2 år
  • lønsedler eller lignende for de seneste 3 måneder
  • dokumentation for gæld  
 
Det koster ikke noget at ansøge om gældsanering, og blanketten kan findes her.
 
Efter ansøgning bliver du indkaldt til møde hos skifteretten. Hvis skifteretten beslutter at igangsætte gældsaneringen, bliver der tilknyttet en medhjælper. Medhjælperens opgave er at udarbejde materiale til sagen.
 
Når forslaget til gældssaneringen er udarbejdet, skal det underskrives og sendes til både skifteretten og kreditorerne. Herefter bliver alle parter indkaldt til et møde i skifteretten, hvor også medhjælperen deltager. På dette møde afgør skifteretten, om gældsaneringen kan godkendes.

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk