Vækstplan et vigtigt skridt på vej ud af den økonomiske krise

PrintPrint
Den nye vækstplan er en god, men også nødvendig håndsrækning til især de mindre virksomheder. Tandhjulene skal til at i gang i de små virksomheder.

Hver anden revisor peger på, at virksomhedernes adgang til finansiering er ringere i løbet af det seneste år, og at det er en afgørende vækstbarriere. Derfor er det fornuftigt med de ekstra midler via Vækstfonden, der nu øremærkes til de mindre virksomheder med finansieringsudfordringer.

”Politikerne har med vækstplanen taget et solidt skridt i retning af at gøre vores virksomheder mere konkurrence- og levedygtige. Mange virksomheder vil her og nu få gavn af de nye finansieringsmidler i regi af Vækstfonden og Eksportkreditfonden. En lavere selskabsskat gavner naturligvis også. Vækstplanen er dermed et bidrag til at få flere virksomheder trukket ud af den finansieringskrise, som i øjeblikket tynger i SMV-segmentet, og som holder landet fast i et økonomisk slæbegear”, siger adm. direktør hos FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen.

Politikerne afskriver sig muligheder for endnu flere investeringer

Hvor meget vækstplanen reelt vil sætte gang i ellers nødvendige investeringer er usikkert. I en nylig rundspørge peger 8 ud af 10 revisorer på straksafskrivning som en effektiv måde at få sat gang i investeringerne på. Men det indgår ikke som en del af vækstplanen. Til sammenligning vurderer hver anden revisor at en lavere selskabsskat vil motivere virksomhederne til nye investeringer. 

”Ved ikke at bane vejen for en midlertidig straksafskrivning går politikerne glip af en oplagt mulighed for at få sat gang i investeringer, som vi behøver her og nu, hvis vi skal have gang i økonomien. Vores medlemmer peger på, at straksafskrivning er et effektiv værktøj for virksomhederne til at få sat skub i investeringerne. Om ikke andet bør politikerne have straksafskrivninger i baghovedet, hvis der bliver behov for yderligere tiltag senere, siger Charlotte Jepsen.

Revisorernes vurderings af seneste års udvikling i virksomhedernes adgang til kapital

Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: ”Oplever du, at virksomhedernes aktuelle adgang til kapital hos banker, kreditinstitutter, investorer mv. er bedre eller værre end samme tid sidste år?”. (n=189)
 Revisorernes vurderings af seneste års udvikling i virksomhedernes adgang til kapital

Hvilke værktøjer kan ifølge revisorerne motivere virksomhederne til at foretage flere investeringer?

Hvilke værktøjer kan ifølge revisorerne motivere virksomhederne til at foretage flere investeringer?

Kilde: www.fsr.dk

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk