Bistand til skattesager

PrintPrint

Der kan søges offentligt tilskud til dækning af skatteyderens udgifter til advokat- og revisorudgifter i forbindelse med skattesager, som indbringes for Landsskatteretten eller domstolene, men også ved klager til lokale skatteankenævn. Tilskud kan ydes efter ansøgning med nedenstående satser. Tilskud er skattefrit. Uanset om tilskud modtages, vil der ikke være fradragsret for udgifterne til advokat- eller revisorbistand i skattesager.

 

Tilskud ved skattesager jvf. SSL ? 33 C Fra Juni 2002 Fra 5/4-00 2000 1999 1998
Personer, overvejende ret 100,00% 50,00% 38,00% 38,00% 38,00%
Personer, tabte sager 50,00% 50,00% 38,00% 38,00% 38,00%
Selskaber, overvejende ret 100,00% 50,00% 32,00% 32,00% 34,00%
Selskaber, tabte sager 50,00% 50,00% 32,00% 32,00% 34,00%

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk