Gaveafgift - Boafgiftsloven

PrintPrint

 Lovbekendtgørelse nr. 327 af 2. april 2012 om afgift af dødsboer og gaver (Boafgiftsloven).

 

 
Beløbsgrænser 2012 2013  

Bundfradrag ved boafgift

(§ 6, stk. 1)

 

264.100 kr.

264.100 kr.

PSL § 20 reguleres

Grundbeløb 144.500 kr.

Grundbeløb 264.100 kr. (2010)

Min.-arvebeholdning hvoraf der beregnes boafgift (§ 6, stk. 3)

2.000 kr.

2.000 kr.

Reguleres ikke

Bundfradrag ved gaveafgift for afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og forældre samt stedforældre og bedsteforældre

(§ 22, stk. 1)

58.700 kr.

58.700 kr.

PSL § 20 reguleres

Grundbeløb 32.100 kr.

Grundbeløb 58.700 kr. (2010)

Bundfradrag ved gaveafgift for barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn)

(§ 22, stk. 2)

20.500 kr.

20.500 kr.

PSL § 20 reguleres

Grundbeløb 11.200 kr.

Grundbeløb 20.500 kr. (2010)

Afgiftssatser m.v. 2011 2012 2013

Boafgiftssats for arv over bundfradraget til nære slægtninge

(§ 1, stk. 1)

15%

15%

15%

Tillægsboafgift for den del af arven, der ikke tilfalder nære slægtninge

(§ 1, stk. 2 og 3)

25%

25%

25%

Boafgiftssats for ægtefæller m.v. (§ 3)

0%

0%

0%

Passivpost ved arv med succession (§ 13 a) 
- ved beregnet fortjeneste, der ikke er aktieindkomst

- ved beregnet fortjeneste af aktier*) 
- ved virksomhedsopsparing og konjunkturudligningskonto: 

  - for overskud opsparet i 1991 (kun virksomhedsopsparing) 
  - for overskud opsparet i 1992-1998 
    (fra 1993 for konjunkturudligningskonto) 
  - for overskud opsparet i 1999-2000 
  - for overskud opsparet i 2001-2004 
  - for overskud opsparet i 2005-2006 
  - for overskud opsparet i 2007 og senere indkomstår

30%

22%

9%

12%

13,5%

15%

16,5%

18,75%

30%

22%

9%

12%

13,5%

15%

16,5%

18,75%

30%

22%

9%

12%

13,5%

15%

16,5%

18,75%

Boafgiftssats af kapitaler og formuegoder, hvorpå der hviler en brugs- og indtægtsnydelse

(§ 14)

- nære slægtninge (§ 1, stk. 2) og ægtefæller

- offentlige institutioner (§ 3, stk. 2)

- boafgift og

- tillægsafgift

15%

15%

25%

15%

15%

25%

15%

15%

25%

Gaveafgiftssats for gaver mellem ægtefæller

(§ 22, stk. 3)

0%

0%

0%

Gaveafgiftssats for gaver ud over bundfradraget til afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og forældre samt barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn)

(§ 23, stk. 1)

15%

15%

15%

Gaveafgiftssats for gaver ud over bundfradraget til stedforældre og bedsteforældre

(§ 23, stk. 2)

36,25%

36,25%

36,25%

Gaveafgiftssats for kapitaler og formuegoder, hvorpå der hviler en brugs- og indtægtsnydelse (§ 24) 
- ægtefæller 
- afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og 
forældre samt barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn) 
- stedforældre og bedsteforældre

 

15%

15%

36,25%

15%

15%

36,25%

15%

15%

36,25%

Rentesatser 2011 2012 2013

Henstand med betaling af bo- og gaveafgift (§ 36, stk. 1)*

Diskonto + 1% - dog min. 6% p.a.

Diskonto + 1% - dog min. 6% p.a.

 

For sen indbetaling af boafgift

0,5%

-

-

For sen indbetaling af arveafgift i.h.t. den tidligere arveafgiftslov (§ 44, stk. 2)

0,6% (Fast)

-

-

Fremtidige satser, se:

www.skm.dk - Tal-statistik - Satser og Beløbsgrænser - B - Børnefamilieydelsesloven.

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk