Hvem har ansvaret for bogføringen?

PrintPrint

De ansvarlige kan straffes ved overtrædelse af loven

Det er ledelsens ansvar, at bogføringen tilrettelægges forsvarligt og i overensstemmelse med god bogføringsskik. Bogføringen og opbevaringen skal tilrettelægges, så regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug.

Ledelsen har pligt til at sikre opbevaring af regnskabsmateriale, også selvom bogføringspligten ophører.

Fratræder ledelsen, skal regnskabsmaterialet overdrages til den nye ledelse. Den fratrædende ledelses ansvar ophører på overdragelsestidspunktet. Det er den sidst "siddende" ledelse, der har ansvaret for overholdelsen af bogføringsloven.

Det skal nævnes, at personer, der tager sig af bogføringen, eller personer, der yder ekstern hjælp, kan blive gjort ansvarlige for mangler eller misbrug.

Ekstern opbevaring

I de tilfælde, hvor regnskabsmaterialet opbevares eksternt, f.eks. hos revisor eller servicebureauer, er det stadig ledelsen, der har ansvaret for bogføringen.

For god ordens skyld skal ledelsen præciseres for nedenstående driftsformer:

Enkeltmandsvirksomhed Indehaveren
Interessentselskab Interessenterne
Kommanditselskab Komplementarerne
Anpartsselskab Direktion/betyrelse
Aktieselskab Direktion/betyrelse
Dødsbo Eksekutor
Solvent Likviditation Likvidator
Konkursbo Kurator

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk