Kapitalafkastordningen

PrintPrint

Kapitalafkastet beregnes som: Kapitalafkastgrundlag x Kapitalafkastsats.

Kapitalafkastgrundlaget opgøres som summen af erhvervsmæssige aktiver med tillæg af erhvervsmæssig andel af blandede aktiver, og med fradrag af aktiver, beskattet efter anpartsreglerne samt finansielle aktiver.

Kapitalafkastet kan ikke overstige det største af følgende beløb:

a. positiv personlig nettoindkomst af erhvervsvirksomhed
b. negativ nettokapitalindkomst. Der ses bort fra kapitalafkastet og negativ kapitalindkomst, der er omfattet af Personskattelovens §4 stk.1, nr. 10, 12 og 13.

Som selvstændig erhvervsdrivende eller udlejer af fast ejendom kan du gøre brug af kapitalafkastordningen. Anvendelsen af denne ordning vil betyde en lettelse i skatten, i forhold til den skat, der alene beregnes efter personskatteloven. Kapitalafkastordningen kan forstås som en forenklet udgave af virksomhedsskatteordningen. Kapitalafkastsordningen stiller ikke så høje bogføringsmæssige krav som virksomhedsskatteordningen. Ordningen er ikke anvendelig for selskaber, men har alene stor relevans og interesse for personligt drevne virksomheder eller udlejning.

Som revisor bidrager vi med den teoretiske viden og praktisk erfaring i anvendelse af kapitalafkastordningen. Dette medfører, at du får overblik over dine muligheder samt vejledning og assistance i udarbejdelsen af den nødvendige bogføring og regnskab.

Hvis du har spørgsmål angående kapitalafkastsordningen og bogføring, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os eller anvende ’Ring mig op’ funktionen til højre. Så tager vi en uforpligtende snak om dine forpligtelser og muligheder i forhold til udnyttelse af kapitalafkastsordningen.

 Fremtidige satser, se:

Magnus informatik

Kapitalafkastordningen 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Aktier - minsdstepris for adgang til bregning af kapitalafkast på lønindkomst 606400 591000 575500 562500 550500      
Grænse for kapitalafkast ved overførsel til personlig indkomst 44500 43100 42000 41000 40100      
Kapitalafkastsats 5,00% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk