Krav til god bogføring

PrintPrint

En række krav

Loven stiller en række generelle kvalitetskrav til den enkelte virksomheds bogføring. Bogføringen skal tilrettelægges og udføres:

i overensstemmelse med god bogføringsskik, under hensyntagen til virksomhedens art og omfang, så det sikres, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, så regnskabsmaterialet sikres mod fejl og misbrug.

God bogføringsskik

Bogføringen skal ske i overensstemmelse med god bogføringsskik. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen definerer god bogføringsskik således:

"De sædvaner og den praksis, der til enhver tid efterleves af kyndige og ansvarsbevidste fagfolk med henblik på, at bogføringen tilrettelægges og foretages på en klar og overskuelig måde, samt de sikkerhedsforanstaltninger, der skal iværksættes for at sikre regnskabsmaterialet. God bogføringsskik er en retlig standard".

Virksomhedens art og omfang

Kravene til og tilrettelæggelsen af bogføringen er afhængig af bl.a. virksomhedens størrelse, antallet af transaktioner, kompleksiteten, udenlandske transaktioner, mange ansatte i virksomheden og transaktionernes økonomiske omfang.

Konkret kan det betyde, at små virksomheder ikke behøver at tilrettelægge deres bogføring helt så systematisk som større virksomheder. Tilsvarende gælder, at den lille virksomheds interne kontroller og beskrivelse af bogføring ikke behøver at have samme omfang som de store virksomheders.

Sikkert bogføringsmiljø

Det er virksomhedens pligt, at der etableres et sikkert bogføringsmiljø, der bl.a. indeholder kontroller til sikring mod regnskabsmaterialets ødelæggelse eller tyveri.

Sikring mod fejl og misforståelser

Den bogføringspligtige skal også etablere procedurer og interne kontroller, som sikrer mod fejl i og misbrug af regnskabsmaterialet.

Kravene til de interne kontrollers art og omfang afhænger af virksomhedens ovennævnte karakteristika. Det må som minimum kræves, at beholdningernes tilstedeværelse kontrolleres og afstemmes med passende mellemrum.

Rettelser skal dokumenteres

Det skal i den forbindelse nævnes, at bogføringsloven foreskriver, at alle rettelser i regnskabsmaterialet skal kunne dokumenteres. Rettes allerede foretagne registreringer, skal det ske ved særskilte rettelsesposteringer dokumenteret ved et internt bilag, der som minimum henviser til den oprindelige fejlpostering med angivelse af fejlårsagen.

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk