Medarbejdende ægtefælle

PrintPrint

Udover reglerne om medarbejdende ægtefælle, kan erhvervsdrivende anvende særlige
opgørelsesmetoder:

  • Lønaftale
  • Overskudsdeling svarende til interessentskaber

Betingelserne for anvendelse af de enkelte bestemmelser er i korthed følgende:

Medarbejdende ægtefælle

  • Samlevende ved årets udløb
  • Ægtefællen udfører  væsentlig arbejdsindsats (3-4 timer dagligt)
  • Ingen lønaftale indgået med ægtefællen i løbet af året

Lønaftale

  • ikke misforhold imellem lønbetaling og ægtefælles arbejdsindsats
  • Løbende indeholdelse af A-skat, AM-bidrag, ATP m.v.

Overskudsfordeling

  • Begge ægtefæller deltager i væsentligt og lige omfang i virksomhedens drift
  • Virksomhedsordningen anvendes under ét
  • Overskuddets fordeling skal have saglig driftsmæssig begrundelse

 

Fremtidige satser, se:

www.skm.dk - Tal-statistik - Satser og Beløbsgrænser - K - Kildeskatteloven.

Magnus informatik

 

 

Beløbsgrænser 2012 2013
     
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle

(§ 25 A)
PSL § 20 reguleres

Grundbeløb 215.500 kr. (2010)
215.500 kr. 215.500 kr.

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk