Moms

PrintPrint

Afregning af moms: Fra og med regnskabsåret 2001 er afregningsfristerne for moms fastsat som vist i nedenstående tabel. 

Momssatsen udgør 25% af den momspligtige omsætning.

Som udgangspunkt kan erhvervsvirksomheder fratrække købsmoms af indkøb til erhvervsvirksomheden, i det omfang sådanne indkøb er belagt med moms fra leverandøren.

Af udgifter til hotel- og restaurationsbesøg kan fradrages 25% af momsen, forudsat at udgiften er "strengt erhvervsmæssig". Se Repræsentation

Der er særlige bestemmelser om opgørelse af moms ved handel med virksomheder i andre EU-lande.

 

MOMS
årlig omsætning Afregningsperiode Afregningsfrist
Mellem 1 og 10 mio. kr. Kvartal 1 måned og 10 dage efter afgiftsperiodens udløb
Over 10 mio. kr. Måned 25 dage efter afgiftsperiodens udløb
Under 1 mio. kr. Halvår 1. hverdag i tredie måned efter afgiftsperiodens udløb
Registreringsgrænser, Moms årlig omsætning
Hovedregel
Handlende også kantiner
50000 Momsregistreringen skal ske, når omsætningene når 50.000. Det er frivilligt om man øsnker momsregistrering før omsætningene når grænsen
Blindes salg 170000 -
EU-virksomheders fjernsalg til Danmark 280000 -
Kunstneres salg af egne værker 300000 -

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk