Pas på - straffebestemmelserne er skærpede!

PrintPrint

Også simpel uagtsomhed kan nu straffes

Den nye bogføringslov fastslår, at en simpelt uagtsom overtrædelse af bogføringslovens regler kan straffes med bøde. Det er en skærpelse i forhold til den tidligere lovgivning, hvor grænsen lå ved en groft uagtsom overtrædelse.

Straf kan idømmes de personer i virksomheden, som har ansvaret for bogføringen.

Som noget nyt kan juridiske personer, såsom selskaber, fonde og lignende, også idømmes strafansvar.

Endelig er forældelsesfristen vedrørende strafansvar øget fra to til fem år. Udvidelsen skyldes, at overtrædelser af bogføringsloven oftest først opdages flere år efter regnskabsperiodens udløb.

Det skal afslutningsvis nævnes, at revisor har pligt til i sin revisionspåtegning at omtale overtrædelser af bogføringslovens regler eksplicit.

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk