Pensionsopsparing

PrintPrint

Ophørspension kan kun anvendes af personer på 55 år og derover. Det er en forudsætning for ordningen, at der i mindst 10 år forud har været drevet selvstændig virksomhed i personligt regi eller i et interessantselskab, eller har været hovedaktionær ( - anpartshaver ) i et erhvervsmæssigt drevet  selskab. Ordningen kan efter særlige regler også anvendes af ægtefæller eller efterlevende ægtefæller til ovenstående personer.  Virksomheden må fra 1. juli 2002 ikke i overvejende grad ( over 50 % ) være af finansiel karakter.

Der er fuld fradrag i afståelsesåret, hvis indbetalingerne til ordningen er sket inden 1. juli i det efterfølgende indkomstår.

 

Fremtidige satser, se:

www.skm.dk - Tal-statistik - Satser og Beløbsgrænser - P - Pensionsbeskatningsloven.

Magnus informatik

 

Beløbsgrænser 2012 2013
    Som led i 2009-skattereformenForårspakke 2.0 og Genopretningspakken sker der ingen opregulering af PSL § 20 beløbsgrænserne fra 2009 til 2013
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP 

(§ 5 A, stk. 2)
PSL § 20 reguleres

Grundbeløb 119.900 kr. (2010)
 

119.900 kr.
 

119.900 kr.
Bagatelgrænse for anbringelse af indskud på ratepensioner, kapitalpensioner og aldersopsparinger i udenlandske pengeinstitutter i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent

(§ 12, stk. 1)
PSL § 20 reguleres

Grundbeløb 46.000 kr. (2010)
 

46.000 kr.
 

46.000 kr.
Minimumsindskud af udenlandske aktier, der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (§ 12, stk. 1) Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Maks. indskud af kapital fra salg af virksomhed

(§ 15 A, stk. 6)
PSL § 20 reguleres

Grundbeløb 2.507.900 kr. (2010)
 

2.507.900 kr.
 

2.507.900 kr.
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere

(§ 15 B, stk. 3)
PSL § 20 reguleres

Grundbeløb 1.708.500 kr. (2010)
 

1.708.500 kr.
 

1.708.500 kr.
Maks. årlig hævning for sportsudøvere

(§ 15 B, stk. 5 og stk. 6)
PSL § 20 reguleres

Grundbeløb 341.700 kr. (2010)
 

341.700 kr.
 

341.700 kr.
Maks årligt indskud

- med fradrags- eller bortseelsesret på kapitalpensionsordning

- uden fradrags- eller bortseelsesret på aldersopsparing og aldersforsikring

(§ 16, stk. 1)
PSL § 20 reguleres

Grundbeløb 46.000 kr. (2010)

Grundbeløb 27.600 kr. (2010)
 

46.000 kr.-
 

0 kr.27.600 kr.
Maks. årligt indskud på ratepension og ophørende alderspension.

(§ 16, stk. 2)
PSL § 20 reguleres

50.000 kr. (2010)
50.000 kr 50.000 kr.
Årligt fradrag af kapitalindskud til pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspension, der mindst kan foretages (opfyldningsfradrag)

(§ 18, stk. 5)
PSL § 20 reguleres

Grundbeløb 46.000 kr. (2010)
 

46.000 kr.
 

46.000 kr.
Beløbsgrænse for små nedsættelser af indbetalinger på pensionsordninger med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspension

(§ 18 A, stk. 1)
Reguleres ikke 2.000 kr. 2.000 kr.
Beløbsgrænse for afgiftsfri tilbagebetaling af renter

(§ 21 A, stk. 3)
Reguleres ikke 500 kr. 500 kr.
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsordninger med løbende udbetalinger til engangsudbetaling

(§ 29, stk. 3)
PSL § 20 reguleres

Grundbeløb 9.700 kr. (2010)
 

9.700 kr.
 

9.700 kr.
Beløbsgrænse for værdien af rate- og kapitalpensioner uden krav om afståelse af unoterede aktier mv. 

(§ 30 B, stk. 3)
Reguleres ikke 350.000 kr. 350.000 kr.
Overgangsfradrag

(§ 34, stk. 4)
Reguleres ikke 350 kr. 350 kr.
Minimumsbeløb for afgiftsopkrævning

(§ 36)

(§ 49 A, stk. 6, og 49 B, stk. 6)
Reguleres ikke 100 kr. 100 kr.
Livsforsikringsafgift i pensionsbeskatning

(§ 50) Gælder forsikringer oprettet før 18. feb. 1992
PSL § 20 reguleres

Grundbeløb 9.700 kr. (2010)
 

9.700 kr.
 

9.700 kr.

 

Skattesatser mv. 2012 2013
Maks. præmie for pensionsforsikringsgaranti i pct. af samlet præmie som vilkår for beskatning som pensionsordning med løbende udbetalinger

(§ 5, stk. 1)
10 pct. 10 pct.
Amortisationsrenten

(§ 11 a, stk. 3)

SKAT meddelelse om amortisationsrenten for 2012 (åbner i nyt vindue)

SKAT meddelelse om den maksimale amortisationsrente for 2013 (åbner i nyt vindue)
1,16 pct.

 
4,6585 pct.
Krav til placering af midler i rate- og kapitalpensioner i udenlandske pengeinstitutter

(§ 12, stk. 1)

- Maksimumsgrænse for værdien af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked udstedt af en enkelt emittent: 

- Investering i aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller multilateral handelsfacilitet: 

- Maksimumsgrænse for andel af opsparingen i aktier:

   - ved opsparing under 2 mio. kr.

   - ved opsparing mellem 2 mio. kr. og 4 mio. kr.

   - ved opsparing over 4 mio. kr.
20 pct.

  

25 pct.20 pct.

50 pct.

75 pct.
20 pct.

  

25 pct.20 pct.

50 pct.

75 pct.
Afgift af udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond vedr. tilskrivninger til kontoen efter 31. marts 1979

(§ 14 A, stk. 1)
40 pct. 40 pct.
Afgift af udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond vedr. tilskrivninger til kontoen før 1. april 1979

(§ 14 A, stk. 1)
25 pct. 25 pct.
Virksomhed vedrører udlejning og pengeanbringelse såfremt følgende andel af indtægterne vedrører udlejning, besiddelse af kontanter mv.

(§ 15 A, stk. 4)


50 pct.


50 pct.
Grænse for maksimal ejerandel ved placering af midlerne i pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer og kapitalforsikringer i pensionsøjemed i godkendte udenlandske pensionsinstitutter

(§ 15 C, stk. 3)
25 pct. 25 pct.
Årligt fradrag af kapitalindskud til pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspension

(§ 18, stk. 3)
10 pct. 10 pct.
Maks. årligt fradrag for kapitalindskud som andel af virksomhedsoverskuddet for selvstændigt erhvervsdrivende

(§ 18, stk. 5)
30 pct. 30 pct.
Tillæg ved efterbeskatning ved ophør eller nedsættelse af indbetalinger til pensionsordninger med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspension

(§ 18 A, stk. 1)
6 pct. 6 pct.
Pensionskassers mv. afgiftsindeholdelse ved ophævelse af pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra ophørende alderspensioner i forbindelse med ophør eller nedsættelse af indbetalinger

(§ 18 A, stk. 3)
60 pct. 60 pct.
Pensionsindbetalingers andel af indkomst ved visse forhøjelser

(§ 19 B, stk. 5)
20 pct. 20 pct.
Tillæg til den skattepligtige indkomst ved forhøjelse

(§ 19 B, stk. 6)
6 pct. 6 pct.
Procentgrænse for pensionstilsagn i forhold til slutløn vedr. indkomstforhøjelse

(§ 19 C, stk. 4)
2 pct. 2 pct.
Hovedaktionærregel (§ 19 D, stk. 1)

- ejerandel af aktiekapital

- andel af stemmeværdi


25 pct.

50 pct.


25 pct.

50 pct.
Afgift af udbetaling af kapitalpension og kapitalforsikring

(§ 25, stk. 1 - m.fl.)

Afgift af kapitalopsparing og kapitalforsikring ved overførsel eller konvertering til aldersopsparing eller aldersforsikring i 2013

(§ 13, stk. 5 og 6 i lov nr. 922 af 18. september 2012)
40 pct.

  

 

-

 
37,3 pct.

  

 

37,3 pct.

 
Afgift ved udbetaling af aldersopsparing eller aldersforsikring , der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for i udlandet

(§ 25 A, stk. 2)
- 40 pct.
Afgift af for meget indbetalt på aldersopsparing og aldersforsikring

(§ 25 A, stk. 5)
- 20 pct.
Afgift af for meget indbetalt på aldersopsparing og aldersforsikring ved overførsel til en fradragsberettiget pensionsordning

(§ 25 A, stk. 6)
- 4 pct.
Afgift af udbetaling af kapitalpensionsindestående vedr. opsparing foretaget før 1. jan. 1980

(§ 26 A, stk. 1 - m.fl.)

Afgift af kapitalopsparing og kapitalforsikring ved overførsel eller konvertering til en aldersopsparing eller aldersforsikring i 2013 vedr. opsparing foretaget før 1. jan. 1980

(PBL § 26 A, stk. 1 – m.fl. og § 13, stk. 5 og 6 i lov nr. 922 af 18. september 2012)


25 pct.

  

 

-

 


23,31 pct.

  

 

23,31 pct.

 
Min. kurs ved opgørelse af obligationsværdi vedr. opsparing fra før 1980

(§ 26 A, stk. 2)
75 75
Afgift ved ophævelse af kapitalpension og kapitalforsikring i utide

(§ 28, stk. 1)
60 pct. 49,84 pct.
Afgift ved ophævelse af pensionsordning med løbende udbetalinger eller ratepension/rateforsikring i utide (§ 29, stk. 1 og 2)

- normalt

- supplerende engangsydelser

  - ved død dog

- ved død

- visse indeksordninger

- supplerende engangssum

  - ved død dog


60 pct.

40 pct.

40 pct.-


60 pct.

49,84 pct.

37,3 pct.

40 pct.

40 pct.

20 pct.

0 pct.
Afgift af supplerende engangsydelse

(§ 29 A, stk. 1)

Afgift af supplerende engangsydelse ved overførsel eller konvertering til en supplerende engangssum i 2013

(§ 13, stk. 5 og 6 i lov nr. 922 af 18. september 2012)
40 pct.

  

 

-

 
37,3 pct.

  

 

37,3 pct.

 
Afgift af visse engangsbeløb fra ATP og efter lov om social pension

(§ 29 B)
40 pct. 40 pct.
Afgift ved udbetaling af invalidesum

(§ 29 C)
40 pct. 40 pct.
Afgift ved overdragelse eller ændring af udbetalingsvilkår for pensionsordning med løbende udbetalinger eller ratepension/rateforsikring samt kapitalpension/kapitalforsikring

(§ 30, stk. 1)

- normalt

- ved død

- visse indeksordninger

- kapitalpension/kapitalforsikring/supplerende engangsydelse

- aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum
60 pct.

40 pct.

40 pct.

60 pct.

-


60 pct.

40 pct.

40 pct.

49,84 pct.

20 pct.
Grænse for maksimal ejerandel ved placering af rate- og kapitalpensionsmidler i et unoteret selskab uden krav om afståelse 

(§ 30 B, stk 1)
25 pct. 25 pct.
Afgift ved udbetaling af overført pensionsordning til EU (§ 41, stk. 6)

- normalt

- ved død


60 pct.

40 pct.


60 pct.

40 pct.
Afgift ved ophævelse i utide af pensionsbeløb på hvilende ordning for tjenestemandsansatte

(§ 42, stk. 2)
60 pct. 60 pct.
Afgift ved tilbagebetaling af efterlønsbidrag ved førtidspensionering

(§ 49 A, stk. 2)
30 pct. 30 pct.
Afgift ved tilbagebetaling af bidrag til flexydelsesordning (fra 1. juli 2001)

(§ 49 B, stk. 2)
30 pct. 30 pct.
Medregning til indkomsten af visse forsikringer og udenlandske ordninger udbetalt efter det fyldte 60. år

(§ 53 B, stk. 6)
75 pct. 75 pct.

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk