Personligt ejet

PrintPrint

Et personligt firma er juridisk set indehaveren selv. Firmaet er ikke en selvstændig juridisk person.

Der stilles ikke i lovgivningen krav til størrelsen af startkapitalen.

Indehaveren hæfter med alt, hvad han ejer og har - og ligeledes med alt, han kommer til at eje.

Personlige firmaers forhold er kun i ringe udstrækning reguleret i lovgivningen.

Firmaets overskud eller underskud indgår i indehaverens personlige indkomstopgørelse med det fulde beløb.

Skattemæssigt kan indehaveren vælge at tilmelde sig virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Hvis ikke disse ordninger vælges, vil hele overskuddet blive beskattet som personlig indkomst efter lovgivningens almindelige regler.

Opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen beskattes a’conto med 25 % fra 1/1-08.

Afhængig af flere forhold, kan overskuddet i den personlige indkomst max. blive beskattet med op til 59 % + kirkeskat. Af overskud i den personlige indkomst skal der altid betales arbejdsmarkeds-bidrag på 8%.

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk